ኣብ በዓል ናጽነት ዝተራእየ ብልሽውና ስለምንታይ ተሸፊኑ?

 መበል 25 ዓመት ብሩራዊ ጽምብል ናጽነት ንምክያድ፡ ብሃገር ደረጃ ናይ ሓምሳን ሽዱሽተን ሚልዮን (56. 000.000) ናቕፋ ወጻኢ ከምዝተገብረሉ ተረጋጊጹ ኣሎ። ብዞባታት ዝተገብረ ወጻኢታት ግና ኣብዚ ሕሳብ’ዚ ኣይኣተወን።  
ንጽምብል ናጽነት ተባሂሉ ካብ ዝተሰለዔ 56.000.000 ናቕፋ፡ ምጥፍፋእ ተራእዩ ብልሽውና ከምዝነበሮ ተረጋጊጹ ኣሎ። ምኽንያቱ ኣብ ሞንጎ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ብሰንኪ’ቲ ዝተፈጸመ ብልሽውና ነንሓድሕዶም ተኻሲሶም፣ እቲ ግርጭት ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ደይቡ ኣሎ። ሃገራዊ በዓላት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሓላፍነት ክፍሊ ስነዳን ምርምርን ህግደፍ ስለዝጥርነፍ ብዘምህረት የውሃንስ  ይምእከል። ኣብ ትሕቲኡ ድማ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ንሃገራዊ በዓላት የወሃህድን ይመርሕን። ምኽንያቱ ኣቶ ዘመደ ከም ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ጥልያን ተመዲቡ ነዊሕ ግዜ ሰሪሑ’ዩ። ንሱ ኣገልግሎቱ ወዲኡ ንኣስመራ ምስተመልሰ ድማ ናይ ባህልን ስፖርትን ኮሚሽነር ኮይኑ ተመዲቡ። ኣቦ ወንበር ሽማግለ በዓላት ዞባ ማእከል ድማ ኣቶ ኣስመሮም ጸጋብርሃን እዩ።  
መሪሕነት ህግደፍ ብትእዛዝ ሓጎስ ገብሪሂወት (ኪሻ) ሓላፊ ቊጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓንቲ አርባዕተ አባላት ዘለዋ አጻራይት ኮሚቴ መዚዙ። ንሳ ነቲ ዝተፈጥረ ግርጭት ንምፍታሕ ጠንቅታቱ ንምፍላጥ፡ ዝጠፍኤ ብዝሒ ገንዘብ ክንደይ’ዩ? ናይ መን ጉድለቱ’ዩ ንምጽራይን ምቊጽጻርን ሓላፍነት ስለዝተዋህባ ስርሓ ጀሚራ። እንተኾነ ግና እታ ዝቖመት ኮሚቴ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ምሰርሐት፡ ካብ ቤጽሕፈት ፕረሲደንት ህጹጽ ትእዛዝ ተዋሂብዋ ብዘይቅድመ ኩነት ስርሓ ከምዘቋረጸት ተረጋጊጹ ኣሎ።  
 ኢሰያስን መሪሕነት ህግደፍን ክልተ ልሙድ ግና ተጋራጨውቲ ባህርያት ኣለዎም። ምኽንያቱ ናይ ገንዘብን ብልሽውና ይኹን ካልእ ዘገራጭዉ ጉዳያት ተላዒሉ ኣዘራራቢ ኣብ ዝኾነሉ እዋን፣ ኮሚቴ መዚዞም መጽናዕቲ ይገብርሉ። ወይ ተቖጻጸርቲ Auditers  መዚዞም የጻርዩዎ። ኢሰያስ ኣሕሊፉ ክህቦ ዝተደልየ ሰብ ሕጋዊ ተሓታትነቱ የሰክሞ ይኣስሮ ወይ የደስክሎ። ክከላኸለሉ ንዝደለየ ሰብ ጸዊዑ የዘራርቦ፣ ንጉድለቱ  ኣእሚኑ ድማ የፈርሞ ንገበኑ ከም ጂሆ ይሕዞ።  
ሕጂ ግና ብሰንኪ ብልሽውና ዝተፈጥረ ግርጭት ሓለፍቲ በዓላት ጠንቅታቱ ኣይተፈትሐን። እቲ ዝተጠፋፍኤ ገንዘብ ክንደይ እዩ ምቊጽጻር ክግበረሉ ይኹን ናይ መን ጉድለቱ’ዩ ተጻርዩ ተሓታትነት ዝስከም ኣካል ከይተረጋገጸ፡ እቲ ብልሽውና ብመሰረቱ ክሽፈን ዝተደልየ ምኽንያታት እንታይ’ዩ? ምንጭታትና ከምዝሕብሩዎ ዝተፈላለዩ ግምታት ከምዝወሃቦ ይገልጹ፡፡ 
ሓደ ካብ ቀንዲ ምኽንያት ጉቦን ብልሽውናን ኣብ ኤርትራ ልሙድ ስለዝኾነ፣ ዋላ ምጽራይ እንተተገብረሉ ነቶም ኣሕሊፎም ክህቡዎም ዘይደልዩ ሰባት ሕጋዊ ተሓታትነት የብሉን። ምኽንያቱ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ናይ ሚልዮናት ገንዘብ ጉቦን ብልሽውናን ተፈጺሙ ብተቖጻጸርቲ ተረጋጊጹ ነይሩ። እንተኾነ ግና ብዘይ ተሓታትነት ተሸፊኑ ከምዝተሰግረ አቃሊዕናዮ ምንባርና ዝዝከርዩ። ብተወሳኺ ሚስጥራት ስርዓት ኤርትራ ብተደጋጋሚ ግዜ ይቃላዕ ስለዘሎ፡ ኮሚቴ ወጺኡ ጉዳይ ብልሽውና ጽምብል ናጽነት እንተኣጻርዩ እቲ ሓበሬታ ከይዝርጋሕ ጸጥታዊ ሻቕሎት ከምዘለዎም ይግለጽ። ካልእ ግምት ድማ ብልሽውና አምባሳደር ዘመደ ተኽለን ዘምህረትን ከይቃልዑ ንምክልኻል ተባሂሉ፡ ኮሚቴ ከይተጻሪ ስርሓ ከተቋርጽ ኮነ ኢልካ ዝተገብረ’ዩ ዝብል ግምት ኣሎ።

ምንጪ ሓበሬታ፡ ዉፉያት ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ።   
ውድቀት ንስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ.                                                                                ክፍሊ ዜናን ባህልን፣ 
                   ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና!!                                                                         ሓምለ, 02/ 2016  
                                                                                     
መተሓሳሰቢ፦ ሓድሽ ወብሳይት ከፊትና ስለዘለና ኩሉ ግዜ ዝተፈላለየ እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ በዚ ዝስዕብ ትራኸቡና:: 
    Website: www.EriFront.com                                                   Email:  [email protected]


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Take Action


Upcoming Events

View all Events

Leaderboard

Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital
Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital

Poll

What type of movement would be more effective in Eritrea?