Ephrem Mehari

 • ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ

  መጠንቀቕታ ንኤርትራዉያን ተቐማጦ ከተማ ተልኣቪቭ


  እቶም ብተደጋጋሚ ተሓቢኦምን ኣገሪሆም ንኤርትራዉያን ደለይቲ ፍትሒ ብኻራ፣ ጎዘሞ፣ ኣእማንን ክሃርሙ ዝቐነዩ ዕሱባት ጨፍላቒ ስርዓት ህግደፍ ሎሚ ንግሆዉን ንሓደ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ብኻራን ብእምንን ኣብ ሸኾናታቲግቫ ከምዝሃረምዎ ተረጋጊጹ ኣሎ። እቶም ዝሃርሙ ገበነኛታት ደገፍቲ ምልኪ ድሮ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሕጊ ኣትዮም ከምዘለዉ እናሓበርና እቲ ግዳይ ብኡንብኡ ናብ ሕክምና ተላኢኹ ከምዘሎ ተረጋጊጹ። ኩመታቱ ኣብ ደሓን ከምዘሎ ክንሕብር ንፈቱ።
  እቲ በዞም ገበነኛታት ዝፍጸም ዘሎ ገበናት ብሓድሽ ሜላን ጥበብን ዝተወደበ ኮይኑ እቶም ገበነኛታት በብኽልተ ኣብ መጸበይ ኣዉቶቡሳት ከም ተጸበይቲ ተመሲሎም ሰባት ኣገሪሆም ክሃርሙ፣ ከምኡዉን ብብሽክለታ ብጸልማት ኣገሪሆም ክሃርሙን፣ ኣብ እንዳሻሂታት ሻሂ ሰተይቲ ተመሲሎ ምካራ ብምዕጣቕ ኣገሪሆም ክሃርሙ ሓድሽ ትእዛዝ ተዋሂብዎም ይሰርሕሉ ኣለዉ።
  ብወገና ኩሉ ዝክኣል ንገብር ምህላዉናን ጎኒጎኒ እዚ ከኣ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ምቕራብ ህዝቢ እጃሙ ከበርክት ጻዉዒትና ነቕርብ። እዞም ገበነኛታት እቲ ኣብ ዝተፈላለየ መርበባት ንከታተሎ ዝቐነና ናይቅተሉ እሞ ምቅዋም ክገድፍዎ እዮም ዝብል ሕሱር ዘመተ ኤምባሲ ህግደፍ ሓቂ ምኻኑ ዘርኡ ጭብጢ እዚ ንዕዘቦ ዘለና እዩ።
  ገበነኛታት ወትሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣትዉ እዮም።

  ክብርና ክምለስ ሓቢርና ንቃለስ!!
  ክፍሊ ጎስጋስን ሓበሬታ ሓድነት ኤርትራዉያን ንፍትሒ!!
  6 ሰነ2018

   


 • Bylaw Tigrigna

  Coming soon ... • Eritreans In Israel

            ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ንኣባላት ንሓለፍትን ማሕበረ-ኮም ህግደፍ ኣብ ቀይዲ ኣእትዮም።

   

  ሰሉስ 22-05-2018 ኣባላት ማሕበረኮም ህግደፍ ኣብ ሱዳን ዴም ዝብሃል ጥቓ ሜዳ ኩዕሶ ኣብ ኣኼባ ከለዉ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ብምምጻእ ንሓለፍቲ'ቲ ማሕበረኮምን ኣብቲ ቀጽሪ ንጸንሑዎም ንኣስታት40 ኣቢሎም ንዝኾኑ ሰባትን ብበትሪ እናቐጥቀጡ ብመካይን ጽዒኖም ወሲዶሞም። እዚማሕበረ ኮም እዚ፡ንስለያዊ ንጥፈታት ህግደፍ ከገልግልዝ ጸንሐን ናይ ብዙሓት ደላሎ መቋመርን መቋጸርን ቦታኮይኑ ምጽንሑ፡ካብ ዓይኒ ህዝቢ ዝተኸወለ ኣይነበረን። ኣብቲ ብሃንደበት ዝተኻየደ  ናይ ምእሳርን ምህዳንን ስጉምቲ፡ብዙሓት ኣባላት ማሕበረ ኮም ህግደፍን ሓለፍቶምን ተሓባበርቶምን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣትዉ ኪኢሎም ኣለዉ። ካብእቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዊዒሎም ዘለዉ መራሕቲ ድማ፣

  1. ኣሕመድ መሓመድዓሊ ሓላፍነቱ ኣዛዛዚ ሓይሊ ሓለዋ ዶባት::

  2. ኣድም ዓብድላህ ሓላፍነቱ ኣዛዛዝን ምክትታልን ሓይሊ ሓለዋ ዶባት::

  3. ሂታይካብሮ ሓላፍነቱ ሓደ ካብ ሓለፍቲ ስለያ ዞባ ዓንሰባ ኮይኑ፡ 5ይ ርእሱምስ ቀሺ በራኺ ዝተባህለ ንደሚርካ ንፉሉይ ስራሕ ናብ ሱዳን ኣትዩ ዝጸንሐ።

  4. ኤደን ኣባል ሓለዋ ጸጥታ ዞባ ማእከልኮይና ብፍሉይ ስራሕ ኣብ ሱዳን ካርቱም ዝጸንሐት።

  5. ሙሴ ሓጎስ ኣባል ስለያ ስርዓት ህግደፍ ኮይኑ ብፍላይ ንኤርትራውያ ንስደተኛታት ካብ ዝጸናጸኑ።

  6. ኣብርሃለ ረዲኤት ብተመሳሳሊ ከምናይ ሙሴ ሓጎስ ዕማም ስራሕ ተዋሂብዎ ዝነጥፍ ዝነበረ መጋበርያ።

  7. ባሻይ ገብረታትዮስ ኣባል ሃገራዊ ድሕነት ካብ ቤትጽሕፈት ጸጥታ ዞባደቡብ ኮይኑ፡ ኣብ ሱዳን ዘሎ ምንቅስቓሳት ናይ ተቓዉሞ ብቐረባ ክከታተል ካብ እቲ ዞባ ዝተላእከ።

  8. ተድሮስ ገብረመድህን ኣባል ሃገራዊ ድሕነትን ካብ ቤትጽሕፈት ዞባ ጋሽ-ባርካ ኮይኑ እዚ እውን ልክዕ ከም ናይ ባሻይ ገብረታትዮስ ዕማም ተመዲቡ ኣብ ካርቱም ሱዳን ዝተምውደበ ኢዩ።

  ካልእ እዞም ሰባትን እቶም ሓለፍቲ ማሕበረ-ኮም ህግደፍን ተታሒዞም ምስ ተፈተሹ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ባጤራ (ገንዘብ) ከምዝተረኽቦምን ዝበዝሕ ግዜ ቁማር ክጻወቱ ዝርኣዩ ዘይሕጋውያ ንነጋዶ ደቂ-ሰባት ምንባሮም ፍሉጥ ኮይኑ ኣሎ፡፡ ብጀካ'ዚ እቶም ነውራማት ኣባላት ህግደፍ ንስለያዊ ንጥፈት ዝጥቀሙላ ንዝነበሩ ድኳን ኣብ ተመሳሳሊ ሳዓት ተዓጽያ። ብተወሳኺ ንሕክምና ኣምሲሎም ንስለያዊ ስራሕ ዝተላእኩ ኣባላት ስርዓት ህግደፍ ሓደ ሌተናል ኮለኔል ዝርከቦም 7 ሰባት ብሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ታኣሲሮም ምህላዎም ሓበሬታና ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ የነጽር።

  ብዛዕባ እዞም ሰባትን ካልእ ሓበሬታን ኣብቀጻሊ።

  ክፍሊ ዜና ሓበሬታን ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ
  ክብርና ክምለስ፡ሓቢርና ንቃለስ
  26 ግንቦት 2018