ስርዓት ኤርትራ ወጻእተኛታት ንምድንጋር: ንኣብያተ ማእሰርቲ ትእዛዝ ሂቡ::

ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ወጻእተኛታት ንምድንጋር: ንሰለስተ (3) ኣብያተ ማእሰርቲ ማለት: ንሰምበል ንጸጸራትን ሓዝሓዝን ናይ ሓሶት ድራማ ክገብሩ ፍሉይ ትእዛዛት ሂቡ ኣሎ:: 
ምንጭታትና ከምዝሕብሩዎ ነዚ ትእዛዝ ንምሃብ ዝተገደደሉ ምኽንያት: ኣብ'ዚ ሓጺር ግዜ ናይ ወጻኢ ሃገራት ወከልትን ጋዜጠኛታትን ንኤርትራ ክበጽሑ ስለዝኾኑ: መሰል አሱራት ከምዘኽብር ኣምሲሉ ዘርኢ ናይ ሓሶትን ምድንጋርን ፊልም ክሰርሕ ዝእዝዝ እዩ ይብሉ :: ንሳቶም ከም መረጋገጺ ዘቕርቡዎ ክልተ ሓቅታት ይጠቕሱ:: ቀዳማይ እዘን ዝተጠቕሳ ሰለስተ ኣብያተ ማእሰርቲ: ሰባት ብዝተፈላለዩ ገበናት ምስተኣስሩ; ኣብ ፍርዲ ቀሪቦም ገበናዊ መቕጻዕቲ ዝተዋህቦም ዝእሰሩሉ ቦታታት እዩ:: ኣብኡ ዝተኣሰሩ ሰባት ምስ ስድ

 ራቤቶም ክራኸቡ ዝፍቀደሎም እዮም::
ካልኣይ; ኣብዘን ዝተጠቕሳ ሰለስተ ቤት ማእሰርቲ ብፍላይ ፈጺሙ ናይ ፖለቲካ እሱር ዝበሃል የለን::
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝካየድ ዘሎ ሸበድበድን ድራማን
 ቤት ማእሰርቲ ሰምበል: ንእሱራት ክዳውንቲ ቱታ ተዓዲሎም::
 ብ እሱራት ኣብ መናድቕ ተጻሒፉ ዝነበረ መታን ከይርኤ ብሓደ ወገን: ቤት ማእሰርቲ ጽሩይ'ዩ ንምባል ቀለም ይለኽ ዩዎ ከምዘለዉ ተረጋጊ ጹ ኣሎ::
 ን- 26 እሱራት ጽቡቕ ጠባይ ስለዘርኣኹም ተሞኩሮ ክወሃበኩም እዩ:: ንግዚኡ ግና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ጽሬትን መግብን ምክትታል ስራሕ ክወሃበኩም እዩ ኢሎም ናይ ሓሶት ሓበሬታ ሂቦም የስርሑዎም ኣለዉ::
 ቅድም ሕጂ ዘይነበረ ናይ እሱራት ናይ ርእይቶ ሳንዱቕ ገይሮም ኣለዉ::
 ናይ ትምህርቲ መሳርሒታት ዓዲሎም ኣለዉ::
 ኣብ ሳዋ መበል 7ይ ግዜ ዝተኻየደ ፈስቲቫል ሃማመተኤ: እቶም ካብ ወጻኢ ዝመጹ ተሳተፍቲ ንቤት ማእሰርቲ ሰምበል ክበጽሑ ክመርሖም ተመዚዙ ዘሎ ሓላፊ ዞባ ማእከል ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተመሃሮን ( ሃማመተኤ) አቶ ሳምሶም ክፍለ ኮይኑ: ነዚ ዑደት ንፕሮፖጋንዳዊ ሃልኪ ከቀናብሩዎ ተባሂሉ ድማ ንሚኒስትር ዜና ምድላዋት ክገብሩ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ኣሎ::
ብ- 17- 07- 2016 ንኹሎም እሱራት ኮበርታ ዓዲሎም ኣለዉ:: ብ- 18- 07- 2016 ድማ ሓላፊ ውሽጣዊ ጸጥታን ፖሊስ ብሪ- ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል ንማእሰርቲ ሰምበል ኮሊሉ ድሕሪ ምስተዓዘበ; ምስ ሓለፍትን ምምሕዳርን ቤት ማእሰርቲ ሰምበል ንሓደ ሰዓት ኣኼባ ገይሩ መምርሒ ከምዝሃበ ይፍለጥ::
ቤት ማእሰርቲ ሓዝሓዝ: እዚ ቦታ'ዚ ብፍሉይነት ደቂ ኣንስትዮ ዝእሰራሉ እዩ:: ንሳተን ብጽቡቕ ኣትሓሕዛ እሱራት ክንክን ከምዘለዎን ንኸምስሉ: ዘይልሙድ ኣገባብ ክገብሩ ፈቲኖም::
ኣደ ወንበር ሃማደኤ ወ/ሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል ምስ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእከል ኮሎኔል በየነ ይስሓቕ ንቤት ማእሰርቲ ሓዝሓዝ በጺሖም: ምስ ሓለፍትን ኣምሓደርትን ማእሰርቲ ኣስታት ክልተ ሰዓታት ርክብ ከምዘካየዱ: ናይ ወጻኢ ሃገራት ወከልትን ጋዜጠኛታትን ክመጹ ስለዝኾኑ ምድላዋትን ምምሕያሽን ክገብሩ: መሰል እሱራት ከምዝሕሎ ዘርኢ ናይ ሓሶት ድራማ ክሰርሑ ድማ መምርሒ ከምዝሃቡ ይፍለጥ::
ዕላምኡ'ኸ? እዚ ኩሉ ሸበድበድን ናይ ሓሶት ድራማን ስለምንታይ ተደልዩ? እቲ መልሲ ንጹር እዩ:: ነቶም ንኤርትራ ዝበጽሑ ወጻእተኛታት ንምድንጋር እዩ:: ንሱ ድማ እሱራት ናይ ገዛእ ርእሶም ነጻ ናይ ምምሕዳር መሰል ኣለዎም:: መሰል ነጻ ርእይቶኦም ድማ ዝኸበረ' ዩ:: ኣትሓሕዛ እ ሱራት ሰብኣዊ ኣገባብ ዘለዎ እዩ ዝብል ናይ ሓሶት መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ዝዓለመ እዩ::
ቀንዲ መበገሲ ድራማ ኣብያተ ማእሰርትታት፡ ካብ ፖለቲካውን ጸጥታውን ቅልውላውን ዘይርጉእነት ዝብገስ'ዩ። ምኽንያቱ ኮሚሽን ምጽራይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ/ 2016 ዘቕረበቶ፡ ኣብ ኤርትራ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ከምዘሎ ዘረጋግጽ ጸብጻብ ኣቕሪባ ነይራ። እቲ ስርዓት ድማ ባዕሉ ዝፍጽሞ ኣሽሓት ገበናት ስለዝፈልጦ፡ እዛ ኮሚሽን ስርሓ ካብ ትጅምር ኣትሒዞም ዘይቐሰኑ መራሕቲ ኤርትራ፡ ከም ሳዕቤን ኮሚሽን ምጽራይ ገበናት ከይእገዱ፡ ጉዳዮም ናብ ኣህጉራዊ መጋባኣያ ፍርዲ ከይቐርብ፡ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ተነጽሎ ከየጋጥሞም ጥራይ ዘይኮነ፡ ልዕሊ ኹሉ ብሕጋዊ መዳዩ ዝፈጥረሎም ሳዕቤን ስለዝግንዘቡ፡ ኩሉ ዝከኣሎም ምክልኻል ክገብሩ ሸበድበድ ክብሉ ድራማ ክሰርሑ ይፍትኑ ኣለዉ። ድሕሪ ማይ ኣብ በዓቲ ከምዝበሃል እዩ ድራማ ኤርትራ።
መደምደምታ፡ ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ፍሉይ ቤት ማእሰርትን ናይ ሰራዊት ተሃድሶን ደሚርካ፡ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 300 ቤት ማእሰርትታት ከምዘሎ ብመጽናዕትን መርትዖ ዘረጋግጾ እዩ። ብዙሓት ዜጋታትና ድማ ንቤት ማእሰርትን ጨካን ኣትሓሕዝኡን ከቓልዕዎ ጸኒሖም እዮም። እዚ ኹሉ ሓቅታት ሸፊኖም ሕጂ ንገለ ወጻእተኛታትን ጋዜጠኛታትን ከታልሉ ምፍታን ንዘይሰብኣውን ዘይሕጋውን ተግባሮም ይኹን ንገበናቶም ክሽፍን ዝከኣል ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኣብ ዘመነ ተክኖሎጅን ቅልጡፍ ሓበሬታን ንዓለም ከተታልል ምፍታን ነብስኻ ምትላል ዕሽነትካ ድማ ምርኣይን፡ምግሃድን ማለት እዩ።
ዜናን ባህልን፣ ስሙር ደሞክርሲያዊ ግንባር ኤርትራ www.EriFront.com E-mail: [email protected]

 

ምልካዊ  ስርዓት ኤርትራ ወጻእተኛታት ንምድንጋር: ንሰለስተ (3) ኣብያተ ማእሰርቲ ማለት: ንሰምበል ንጸጸራትን ሓዝሓዝን ናይ ሓሶት ድራማ ክገብሩ ፍሉይ ትእዛዛት  ሂቡ ኣሎ::

 ምንጭታትና ከምዝሕብሩዎ ነዚ ትእዛዝ ንምሃብ ዝተገደደሉ ምኽንያት: ኣብ'ዚ  ሓጺር ግዜ ናይ ወጻኢ ሃገራት ወከልትን ጋዜጠኛታትን ንኤርትራ ክበጽሑ  ስለዝኾኑ: መሰል  አሱራት ከምዘኽብር ኣምሲሉ ዘርኢ ናይ ሓሶትን ምድንጋርን ፊልም ክሰርሕ ዝእዝዝ  እዩ ይብሉ ::  ንሳቶም ከም መረጋገጺ ዘቕርቡዎ ክልተ ሓቅታት ይጠቕሱ::  ቀዳማይ እዘን ዝተጠቕሳ ሰለስተ ኣብያተ ማእሰርቲ: ሰባት ብዝተፈላለዩ ገበናት ምስተኣስሩ; ኣብ ፍርዲ ቀሪቦም ገበናዊ መቕጻዕቲ ዝተዋህቦም ዝእሰሩሉ ቦታታት  እዩ::  ኣብኡ ዝተኣሰሩ ሰባት ምስ ስድ ራቤቶም ክራኸቡ ዝፍቀደሎም እዮም::

ካልኣይ; ኣብዘን ዝተጠቕሳ ሰለስተ ቤት ማእሰርቲ ብፍላይ ፈጺሙ ናይ ፖለቲካ እሱር ዝበሃል የለን::

                        ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝካየድ ዘሎ ሸበድበድን ድራማን

  • Ø ቤት ማእሰርቲ ሰምበል: ንእሱራት ክዳውንቲ ቱታ ተዓዲሎም::
  • Ø ብ እሱራት ኣብ መናድቕ ተጻሒፉ ዝነበረ መታን ከይርኤ ብሓደ ወገን: ቤት ማእሰርቲ ጽሩይ'ዩ ንምባል   ቀለም ይለኽ ዩዎ ከምዘለዉ ተረጋጊ ጹ ኣሎ::
  • ን- 26 እሱራት ጽቡቕ ጠባይ ስለዘርኣኹም ተሞኩሮ ክወሃበኩም እዩ:: ንግዚኡ ግና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ጽሬትን መግብን ምክትታል ስራሕ ክወሃበኩም እዩ ኢሎም ናይ ሓሶት ሓበሬታ ሂቦም የስርሑዎም ኣለዉ::
  • ቅድም ሕጂ ዘይነበረ ናይ እሱራት ናይ ርእይቶ ሳንዱቕ ገይሮም ኣለዉ::
  • ናይ ትምህርቲ መሳርሒታት ዓዲሎም ኣለዉ::
  • Ø ኣብ ሳዋ መበል 7ይ ግዜ  ዝተኻየደ ፈስቲቫል ሃማመተኤ: እቶም ካብ ወጻኢ ዝመጹ  ተሳተፍቲ ንቤት    ማእሰርቲ ሰምበል ክበጽሑ ክመርሖም ተመዚዙ ዘሎ ሓላፊ  ዞባ ማእከል ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተመሃሮን ( ሃማመተኤ) አቶ ሳምሶም ክፍለ ኮይኑ: ነዚ ዑደት ንፕሮፖጋንዳዊ ሃልኪ ከቀናብሩዎ ተባሂሉ ድማ ንሚኒስትር ዜና  ምድላዋት ክገብሩ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ኣሎ:: 

  ብ- 17- 07- 2016 ንኹሎም እሱራት ኮበርታ ዓዲሎም ኣለዉ::  ብ- 18- 07- 2016 ድማ ሓላፊ ውሽጣዊ ጸጥታን ፖሊስ ብሪ- ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል ንማእሰርቲ ሰምበል ኮሊሉ ድሕሪ ምስተዓዘበ; ምስ ሓለፍትን ምምሕዳርን ቤት ማእሰርቲ ሰምበል ንሓደ ሰዓት ኣኼባ ገይሩ መምርሒ ከምዝሃበ ይፍለጥ::

  ቤት ማእሰርቲ  ሓዝሓዝ:   እዚ ቦታ'ዚ ብፍሉይነት ደቂ ኣንስትዮ ዝእሰራሉ እዩ:: ንሳተን ብጽቡቕ ኣትሓሕዛ እሱራት ክንክን ከምዘለዎን ንኸምስሉ:  ዘይልሙድ ኣገባብ ክገብሩ ፈቲኖም::

ኣደ ወንበር ሃማደኤ ወ/ሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል ምስ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእከል ኮሎኔል በየነ ይስሓቕ ንቤት ማእሰርቲ ሓዝሓዝ በጺሖም: ምስ ሓለፍትን ኣምሓደርትን ማእሰርቲ ኣስታት ክልተ ሰዓታት ርክብ ከምዘካየዱ: ናይ ወጻኢ ሃገራት ወከልትን ጋዜጠኛታትን ክመጹ ስለዝኾኑ ምድላዋትን ምምሕያሽን ክገብሩ: መሰል እሱራት ከምዝሕሎ ዘርኢ ናይ ሓሶት ድራማ ክሰርሑ ድማ መምርሒ ከምዝሃቡ  ይፍለጥ::    

ዕላምኡ'? እዚ ኩሉ ሸበድበድን ናይ ሓሶት ድራማን ስለምንታይ ተደልዩ? እቲ  መልሲ ንጹር እዩ::   ነቶም ንኤርትራ ዝበጽሑ ወጻእተኛታት ንምድንጋር እዩ:: ንሱ ድማ እሱራት ናይ ገዛእ ርእሶም  ነጻ ናይ ምምሕዳር መሰል ኣለዎም:: መሰል ነጻ ርእይቶኦም ድማ ዝኸበረ' ዩ:: ኣትሓሕዛ እ ሱራት ሰብኣዊ ኣገባብ ዘለዎ እዩ ዝብል ናይ ሓሶት መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ዝዓለመ  እዩ::

    ቀንዲ መበገሲ ድራማ ኣብያተ ማእሰርትታት፡ ካብ ፖለቲካውን ጸጥታውን ቅልውላውን ዘይርጉእነት ዝብገስ'ዩ።  ምኽንያቱ ኮሚሽን ምጽራይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ/ 2016 ዘቕረበቶ፡  ኣብ ኤርትራ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ከምዘሎ ዘረጋግጽ ጸብጻብ ኣቕሪባ ነይራ። እቲ ስርዓት ድማ ባዕሉ ዝፍጽሞ ኣሽሓት ገበናት ስለዝፈልጦ፡ እዛ ኮሚሽን ስርሓ ካብ ትጅምር ኣትሒዞም ዘይቐሰኑ መራሕቲ ኤርትራ፡ ከም ሳዕቤን ኮሚሽን ምጽራይ ገበናት ከይእገዱ፡ ጉዳዮም ናብ ኣህጉራዊ መጋባኣያ ፍርዲ ከይቐርብ፡ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ተነጽሎ ከየጋጥሞም ጥራይ ዘይኮነ፡ ልዕሊ ኹሉ ብሕጋዊ መዳዩ ዝፈጥረሎም ሳዕቤን ስለዝግንዘቡ፡ ኩሉ ዝከኣሎም ምክልኻል ክገብሩ ሸበድበድ ክብሉ ድራማ ክሰርሑ ይፍትኑ ኣለዉ። ድሕሪ ማይ ኣብ በዓቲ ከምዝበሃል እዩ ድራማ ኤርትራ።

 መደምደምታ፡ ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ፍሉይ ቤት ማእሰርትን ናይ ሰራዊት ተሃድሶን ደሚርካ፡ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 300 ቤት ማእሰርትታት ከምዘሎ ብመጽናዕትን መርትዖ ዘረጋግጾ እዩ። ብዙሓት ዜጋታትና ድማ ንቤት ማእሰርትን ጨካን ኣትሓሕዝኡን ከቓልዕዎ ጸኒሖም እዮም። እዚ ኹሉ ሓቅታት ሸፊኖም ሕጂ ንገለ ወጻእተኛታትን ጋዜጠኛታትን ከታልሉ ምፍታን ንዘይሰብኣውን ዘይሕጋውን ተግባሮም ይኹን ንገበናቶም ክሽፍን ዝከኣል ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኣብ ዘመነ ተክኖሎጅን ቅልጡፍ ሓበሬታን ንዓለም ከተታልል ምፍታን ነብስኻ ምትላል ዕሽነትካ ድማ ምርኣይን፡ምግሃድን ማለት እዩ።

ዜናን ባህልን፣ ስሙር ደሞክርሲያዊ ግንባር ኤርትራ www.EriFront.com  E-mail: [email protected]

 eritrea-suspected_detention_centers_0.png

Eritrean Suspected Detention Centers (Above in RED)


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Take Action


Upcoming Events

View all Events

Leaderboard

Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital
Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital

Poll

What type of movement would be more effective in Eritrea?