ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ

መጠንቀቕታ ንኤርትራዉያን ተቐማጦ ከተማ ተልኣቪቭ


እቶም ብተደጋጋሚ ተሓቢኦምን ኣገሪሆም ንኤርትራዉያን ደለይቲ ፍትሒ ብኻራ፣ ጎዘሞ፣ ኣእማንን ክሃርሙ ዝቐነዩ ዕሱባት ጨፍላቒ ስርዓት ህግደፍ ሎሚ ንግሆዉን ንሓደ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ብኻራን ብእምንን ኣብ ሸኾናታቲግቫ ከምዝሃረምዎ ተረጋጊጹ ኣሎ። እቶም ዝሃርሙ ገበነኛታት ደገፍቲ ምልኪ ድሮ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሕጊ ኣትዮም ከምዘለዉ እናሓበርና እቲ ግዳይ ብኡንብኡ ናብ ሕክምና ተላኢኹ ከምዘሎ ተረጋጊጹ። ኩመታቱ ኣብ ደሓን ከምዘሎ ክንሕብር ንፈቱ።
እቲ በዞም ገበነኛታት ዝፍጸም ዘሎ ገበናት ብሓድሽ ሜላን ጥበብን ዝተወደበ ኮይኑ እቶም ገበነኛታት በብኽልተ ኣብ መጸበይ ኣዉቶቡሳት ከም ተጸበይቲ ተመሲሎም ሰባት ኣገሪሆም ክሃርሙ፣ ከምኡዉን ብብሽክለታ ብጸልማት ኣገሪሆም ክሃርሙን፣ ኣብ እንዳሻሂታት ሻሂ ሰተይቲ ተመሲሎ ምካራ ብምዕጣቕ ኣገሪሆም ክሃርሙ ሓድሽ ትእዛዝ ተዋሂብዎም ይሰርሕሉ ኣለዉ።
ብወገና ኩሉ ዝክኣል ንገብር ምህላዉናን ጎኒጎኒ እዚ ከኣ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ምቕራብ ህዝቢ እጃሙ ከበርክት ጻዉዒትና ነቕርብ። እዞም ገበነኛታት እቲ ኣብ ዝተፈላለየ መርበባት ንከታተሎ ዝቐነና ናይቅተሉ እሞ ምቅዋም ክገድፍዎ እዮም ዝብል ሕሱር ዘመተ ኤምባሲ ህግደፍ ሓቂ ምኻኑ ዘርኡ ጭብጢ እዚ ንዕዘቦ ዘለና እዩ።
ገበነኛታት ወትሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣትዉ እዮም።

ክብርና ክምለስ ሓቢርና ንቃለስ!!
ክፍሊ ጎስጋስን ሓበሬታ ሓድነት ኤርትራዉያን ንፍትሒ!!
6 ሰነ2018

 


Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Take Action


Upcoming Events

View all Events

Leaderboard

Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital
Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital

Poll

What type of movement would be more effective in Eritrea?