ኢሰያስ 18- ተሰዊኦም ምባሉ ሓሶት’ዩ ልዕሊ 68 ተሰዊኦም።

ኢሰያስ 18- ተሰዊኦም ምባሉ ሓሶት’ዩ ልዕሊ 68 ተሰዊኦም። ኢሰያስ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ዝሃቦ መግለጺ፣ ኣብ ናይ 2- መዓልቲ ውግእ 18 ጥራይ ተሰዊኦም ኢሉ። ብዝሒ ስዉኣት 68፣ ዉጉኣት ድማ 147 ከምዝበዝጽሑ ስለነረጋግጽ ድማ ንፍጹም ሓሶት ኢሰያስ ብመርትዖ ነቓልዖ ኣለና። ዘለኣለማዊ ክብሪ ንሰማእታትና!! ንስድራ ቤት ስዉኣት ድማ ሕልናውን ሞራላውን ደገፍና ንገልጽ። ሓደ ስዉእ/ቲ/ ዜጋ ብቕኑዕ ትርጉሙ ክግለጽ እንተኾይኑ፣ እታ ንካልኣይ ግዜ ዘይትፍጠር ክብርቲ ሂወቶም በጃ ህዝብን ሃገርን ስለዝወፈዩ እቲ ብቐዳምነት ዝመጽእ ዕላማን ሕድርን ስዉኣት እዩ። ምኽንያቱ ብሉጻት ዜጋታትና ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነት፣ ዳሕረዋይ ወለዶ መንእሰይ ድማ ሉኡላውነት ንምውሓስ ስለዝተሰዉኡ፣ 20/ ሰነ ዝኽሪ ሰማእታትና ክብርቲ መዓልቲ እያ። ምኽንያቱ ኩሎም ስውኣትና ካብ ማሙቕ ገዝኦምን ስድራ ቤቶምን ተፈልዮም፣ ካብ ኩሉ ማሕበራዊ ሂወቶም ተዘናቢሎም፣ በጃ ህዝብን ሃገር ስለዝሓለፉ፣ ከም ክብርቲ ዕለት ክንዝክራ ሕልናውን ሃገራውን ግዴታ ከምዘለና ንኣምን። ብማዕሪኡ ዝግለጽ ናይ ስዉእ/ቲ/ ግዳያት ዝኾኑ ስድራ ቤት፣ ብሉጻት ደቖም ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ሲኢኖም ዘኽቲሞም እዮም። ገሊኦም ስድራ ቤት ድማ ኣላይን ጠዋርን ስለዘይብሎም ዝስምዖም ጓህን ሓዘንን ኣብ ገጾም ናብርኦም ዝንበብ ዋላ ኣንተኾነ ብቓላት ንምግላጹ ኣሸጋሪ’ዩ።

ናይ ኢሰያስ መደረን ሓሶትን ዘቃልዕ መርትዖታት። 20 ሰነ ንምዝካር ሰበስልጣናት፣ መራሕቲ ሃይማኖታትን ህዝብን ዝተረኸብሉ ኣጋጣሚ፣ ኢሰያስ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ንዝኽሪ ስዉኣት ዕምባባ ኣንቢሩ ኣስታት 6 - ደቒቕ መግለጺ ገይሩ። ንሱ መደረ ከስምዕ ኮሎ ኣእጋሩ ኣብ ልዕሊ መቓብር ሓርበኛታት ኣንቢሩ፣ ኣብ ቕድሚ ብዙሓት ዝዘኽተሙ ገሊኦም ድማ ኣላይን ጠዋርን ዘይብሎም) ስድራ ቤት ስዉኣት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ኣብ ቕድሚኦም ጠጠው ኢሉ ክሕሱ ከታልል ስኽፍ ኣይበሎን። ንሱ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ቕንጣብ ሓልዮትን ሕልናዊ ስምዒት ከምዘይብሉ ብቐንዱ ሕድሪ ስዉኣት ከምዝጠለሙ ተመሲኪሩ እዩ። ግና ኢሰያስ ብጀካ ንዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ካልእ ሕልሚ ስለዘይብሉ፣ ኣብ ዘድልዮ ሰዓት ንህዝቢ ንምትላል ይጠቕመኒ ኢዩ ዝብሎ ጸጥታውን ፖለቲካውን ጸወታ ከካይድ ዝጥቐመሉ ሜላን ዝዝርግሖ ናይ ሓሶት ፕሮፖጋንዳ ደጋጊምና ሰሚዕናዮ ኣሰልችዩና እዩ። ይኩን’ምበር ኣብ’ዚ ናይ 20 ሰነ መግለጺ ድማ ናይ ስዉትኣን ናይ ሰራዊት ምክልኻልን ሓልዮት ኣድናቖትን ከምዘለዎ ዘምስል ወርቓዊ ቓላት መሪጹ፣ መታለሊ ናይ ሓሶት መግለጺ ከምዝሃበ ቓላቱ ብምስማዕ ብቐሊሉ ዝረጋገጽ እዩ። ስለዚ ኣብ ዕለት 12- 13/ ሰነ/ 2016 ዝተኻየደ ውግእ ድማ 18 ሓርበኛታት ጥራይ ከምዝተሰዉኡ ከይሓፈረ ብወግዒ ገሊጹ። እቲ ቐጥታዊ መግለጺኡ ናይ ሚድያ ሸፈነ ስለዝነበሮ ኩሉ ዓለም ክከታተሎ ከምዝኽእል ኩልና ንግንዘቦ እዩ። ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፣ ጌና ሙሉእ ሓበሬታ ዋላ እንተዘይብልና፣ ክሳብ ሕጂ ዘዋህለልናዮ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር፣ ኣብተን ክልተ መዓልታት ዝተኻየደ ውግኣት ቑጽሪ ስዉኣትና 18 ጥራይ ዘይኮነ፣ ሱሳን ሾመንተን 68 ከምዝበጽሔ ስለነረጋግጽ፣ ንሓሶት ኢሰያስ ብመርትዖ ኣሰኒና ከነቓልዖ ንህዝብና ድማ ከነፍልጥ ግዴታ ኣለና። ምኽንያቱ ስርዓት ኤርትራ ክሳብ መኣስ ብመብጽዓን ናይ ሓሶት ፕሮፖጋንዳን ክቕጽሉ። ስለዚ ብዋጋ ዜጋታት ዝግበር ፖለቲካዊ ጸወታ ንክብሪ ስዉኣትና ዘጉድል ኣሽካዕላል እዩ። ንስድራ ቤት ስዉኣት ብፍላይ፣ ንህዝብና ብሓፈሻ ድማ ናይ ንዕቐትን ትዕቢቱን ባህርያቱ ደጊሙ ዘድምቕን ዘረጋግጽን ስለዝኾነ፣ ነቲ ዘይሓላፍነታዊ መግለጺኡ በዞም ዝስዕቡ መርትዖ ነቓልዖ ኣለና። ስሙር ደሞክራስስያዊ ግንባር ኤርትራ፣ ዓቕሙ ብዘፍቕዶ ንኩነታት ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብቐረባ ከታተሎ ከምዝጸንሔ ዝተሰወረ ኣይኮነ። ስለዚ ከም መቐጸልታ ንጥፈታቱ ድማ ክሳብ ሕጂ ዘለዎ ዝተረጋገጸ ሓበሬታ እዚ ዝስዕብ‘ዩ፦ ቑጽሪ ናይ ስዉኣት፦ ኣብ ዕለት 12- 13/ ሰነ/ 2016 ዝተኻየደ ውግእ ጥራይ፣ ሱሳን ሾመንተን (68) ዜጋታትና ከምዝተሰዉኡ ኣረጋጊጽና ኣለና። ኣብቲ ውግእ ብቐጥታ ዝተሰዉኡ 56 ነይሮም። እቶም (12) ድማ ከቢድ መውጋእቲ ስለዝነበሮም ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ምስበጽሑ ከምዝተሰዉኡ ተረጋጊጹ ኣሎ። ስለዚ ድምር ስዉኣትና 68 በጺሑ ማለት እዩ። 2  ብዝሒ ስዉኣት፣ ንሰራዊት ምክልኻልን ብህዝባዊ ሰራዊት ዝጽዉዑ ዝዓጠቑ ሚልሽያ ኣቦታትን ዘጠቓልል ቑጽሪ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ብዝሒ ስዉኣት ዘይተኻተቱ ካብ ሲቪል ዓሰርተ ሓደ (11) ካብ ከምዝሞቱ ተረጋጊጹ ኣሎ።  ብጀካ’ተን ቐዳሞት 2- መዓልታት፣ ብድሕሪኡ ኣብ ሰለስተ ግንባራት ጽዑቕ ደብዳባት ነይሩ። ክንደይ ተሰዊኦም ኣይተፈልጠን። ስለዚ፦ ከቢድ መውጋእቲ ዘለዎም ዜጋታትና ብፍላይ፣ ኣብ ሕክምና ምስበጽሑ ብዘጋጥሞም ኩነታት ይኹን፣ ድሒሩ ብሞርታርን መድፍዕ ዝተገብረ ጽዑቕ ደብዳብ ደሚርካ፣ እቲ ቑጽሪ ስዉኣት ካብ ዘቕረብናዮ ንላዕሊ ከምዝውስኽ ኩልና ንግንዘቦ እዩ። ንባህርያት ውግእ ዝፈልጥ ሰብ ድማ ብፍላይ ንምርድኡ ዝቐለል እዩ። ገለ ስድራ ቤት ደቖም ኣሕዋት/ ኣሓት/ ኣብቲ ውግእ ከም ዝተሰዉኡ ብተዘዋዋሪ ዘይወግዓዊ ኣገባብ ስለዝተረድኡ ድሮ ሓዘን ጀሚሮም ከምዘለዉ ናይ ከባቢኡ ነባሪ ህዝቢ ዘረጋግጾ’ዩ። ብስዉኣት ምሽቓጥ፣ ንዝተሰዉኡ ጀጋኑ ንወለዶም ብክብሪ ዘይምንጋር፣ ንህዝብኻ ብግሉጽነት ዘይምሕባር፣ ንክብሪ ስዉኣትን ወለድን ዘጉድል እዩ። ብኣንጻሩ ድማ ናይ ንዕቐትን ትዕቢትን ባህርያቱ ዘድምቕ፣ ናይ ሓሶትን ምትላልን ሜላታቱ ደጋጊሙ ዘረጋግጽ ሓቕታት እዮም። ናይ ውሽጦም ዘይገለጹሲ 200 ቐቲልና ኢሎም ክዛረቡ ጋዜጣዊ መግለጺ ክገብሩ ግና ግዜ ኣይወሰደሎምን። ብዝሒ ዉጉኣት 147 ኣብ 12- 13/ ሰነ/ 2016 ጥራይ ዝተወግኡ፣ ሚእትን ኣርባዓን ሸውዓተን (147) ዜጋታትና እዮም።  ብዝሒ ዉጉኣት ነቶም ኣብ ዓላ ከባቢ ባዚት ዝርከብ ሕክምና ዘለዉ ቑሱላት ጥራይ ዝገልጽ እዩ። ንሳቶም ንሰራዊት ምክልኻልን ዝዓጠቑ ኣቦታት ሚሊሽያን ዘጠቓልል ኣሃዝ እዩ።  ኣብ ሓሊበት ከቢድ ማህረምቲ ዘለዎም ብዝሒ ውጉኣት ኣለዉ። ኣብ ካልእ ግንባራት ዝርከብ ሆስፒታላት ዘለዉ ዉጉኣትን፣ ድሕሪኡ ብደብዳብ ዝተወግኡ ከምዝተወሰኹ ይፍለጥ። ይኹን’ምበር ኣብዞም ዝተጠቕሱ ቦታት ክንደይ ዉጉኣት ከምዘለዉ ግና ንጹር ሓበሬታ የብልናን። ስለዚ፦ ብወገና ኣቕሪብናዮ ዘለና ብዝሒ ዉጉኣት ብመርትዖ ዝተረጋገጸ እዩ። ከምዝተጠቕሰ ጌና ዘይበጽሓና ሓበሬታ ከምዝህሉ ስለንግንዘብ፣ ኣብ መግለጺና ዘይተኻተቱ ብዝሒ ዉጉኣት ከምዘለዉ ንፈልጥ። ስለዚ እቲ ቑጽሪ ዉጉኣት ካብዚ ዝገለጽናዮ ንላዕሊ ኣጸቢቑ ከምዝውስኽ ዘሎ ግምታት ኣነጺርና ክንሕብር ንፈቱ። መደምደምታ፦ ንቕዱስ ዕላማ ስዉኣት ብሰይጣናዊ ባህሪ ጨዊኻ ሎሚ ናይ መላእኽቲ ባህርያት ዘለካ ክትመስል ኣይከኣልን እዩ። ህዝብን ወለዶታቱን ጸኒቱ ዋሕዚ ስደት ወሲኹ እዩ። ዜጋታትና ኣብ ምድረ በዳን ኣብ መዲተራንያን ባሕሪ ብኣማኢት ብጃምላ ተቐዚፎም። ኣብ ባህሪ ሲቺልያን ላምፓዱሳን ልዕሊ 700 ዜጋታትና ሞይቶም። ናይ ቫቲካን ጳጳስ ላምፓዱሳ በጺሑ ብሰብኣዊ ሕልና ሓዘኑ ገሊጹ ንዓለም ጻውዒት ኣቕሪቡ። ናይ ጥልያንን ኣፍሪቓዊ ሕብረትን ባንዴራ ፍርቒ ሰቒሎም መዓልቲ ሓዘን ኣዊጆም። ብድሕሪኡ ድማ ኣብዚ ፍርቒ ዓመተ 2016 ተመሳሳሊ ዘሕዝን ፍጻሜ ኣጋጢሙ። ኣብ ባህሪ ዝሞቱ ቑጽሪ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። መራሕ ሃገር’የ ዝብል ይኹን ኩሎም መሳርህቱ ሰበስልጣናት ግና፣ ብሃገራዊ ግዴታሲ ይትረፎም፣ ከም ዝኮነ ፍጡር ሰብ ሰብኣዊ ሕልና ሒዙዎም፣ ንክብሪ ዝሞቱን ባንዴራ ፍርቒ ክትስቐል መዓልቲ ሓዘን ኣይኣዘዙን። መራሕ ሃገር’የ ዝብል ን2- 3 ደቓይቕ ኣብ ተለቪጅን ቐሪቡ ስድራ ቤት ከጸናንዕ ጽንዓት ይሃብኩም ክብል ክብሪ ምሃቦ ነይሩ። ሬሳታት ዜጋታትና ንዓዶም ተመሊሶም ከምዝቕበሩ ኣይገብሩን። ምኽንያቱ እቲ ቕዱስ ተግባር ኣይተዓደሎን። ብኣንጻሩ ግና ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘለዎም ንዕቐትን ትዕቢትን ኣመስኪሮም። ሎሚ ድኣ ብዛዕባ ስዉኣትን ሰራዊት ምክልካል ሓልዮትን ኣድናቖትን ከምዘለኩም ክትመስሉ፣ ከምቲ ባዕልኹም ትምስልዎ “ ንብዓት ሓርገጽ” ከመይ ኢሉ መጺእልኩም? ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ኣብ መዛዘሚ፣ ኣብ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ፣ ሕሰምን መከራን ጸብጺብካ ስለዘይውዳእ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በጺሑ ከምዘሎ ኩሉ ደላይ ለውጢ ዝግንዘቦ እዩ። እዚ ስርዓት ክሳብ ኣብ ስልጣን ዘሎ ድማ ሽግርና ክውስኽ’ምበር ክጎድል ኣይኮነን። እታ ሓንትን ኑክለርን ዝኾነ መፍትሒ ኩልና ብኣኽብሮት ተላዚብና፣ ንጸገማትናን ግርጭትናን ብዘተ ፈቲሕና፣ ኣንጻር ጸላኢና ብጥምረትን ሓድነትን ንምቕላስ ዘኽእል ምቹእ ሃዋሁው ምፍጣር፣ ናይ ሓባር መቓለሲ ባይታ ምምድማድ ከምዘድልየና ኩልና ንግንዘቦ እዩ። ስለዚ ናይ ኩልና ጻዕሪ ከነወሃህድን በዚ ኣጋጣም’ዚ መዘኻኸሪ መልእኽትና ከነምሓላልፍ ንፈቱ። ክፍሊ ዜናን ባህልን፣ ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ። 20/ ሰነ/ 2016. ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና!!


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Take Action


Upcoming Events

View all Events

Leaderboard

Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital
Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital

Poll

What type of movement would be more effective in Eritrea?