ናብ ስደት ዘምርሑ 10 መንእሰያት፣ 3 ተቐቲሎም፡ 7 ተታሒዞም

ናብ ስደት ዘምርሑ 10 መንእሰያት፣ 3 ተቐቲሎም፡ 7 ተታሒዞም

Out_of_10_Youth_that_try_to_flee_3_got_killed_and_7_arrested..gif

ሓምለ, 26/2016

ናብ ስደት ዘምርሑ 10 መንእሰያት፣

3 ተቐቲሎም፡ 7 ተታሒዞም

 

ኣብ ሓምለ 21/2016 ካብ መደበር ታዕሊም ሳዋ ተበጊሶም ናብ ስደት ዘምርሑ ዝነበሩ 10 መንእሰያት ኣብ ግርማይካ ዓሪዱ ዝጸንሐ ሓይልታት ጸጥታ ህ.ግ.ደ.ፍ. ብተመልከተለይ ተኲሱ 3 መንእሰያት ክቐትል ከሎ፣ ዝተረፉ 7፡ ካብኦም 2 ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከብኦም ድማ ተታሒዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ጸጥታ ኣትዮም ኣለዉ።

እዞም 10 መንእሰያት እዚኣቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት መበል 29 ዙር ዝነበሩ እዮም። እንተኾነ ግን ተገፊፎም ኣብቲ ዘይኣምንሉ ግዱድ ዕስክርና ብምእታዎም ብሕልናን ዕግበትን ስለዘይተቐበልዎ ስደት ከም ኣማራጺ ተቐቢሎም ንተኲስካ ቅተል ፖሊሲ ህ.ግ.ደ.ፍ. ዝመጸ ይምጻእ ኢሎም ብድፍረት ንሞትን፡ ማእሰርትን መሪር ናይ ህ.ግ.ደ.ፍ. ጭካኔ እንዳፈለጡ ኣትዮሞ።

እዚ ሰራም ተኲስካ ቅተል ፖሊሲ ህ.ግ.ደ.ፍ. ብቕሉዕ ኮነ ብስዉር ክንደይ ንጹሃት ዜጋታትና ዘሕቅቕ ዘሎ ተርእዮ እዩ። ዋሕዚ ስደት ብምቕታል ዝዕገት ኣይኮነን። እቲ ጠንቂ ንዋሕዚ ስደት ኮይኑ ዘሎ ግጉይ ፖሊሲ ይኹን ፍሹል ስርዓት ቊጠባ ፖሊሲ ህ.ግ.ደ.ፍ. መሰረታዊ ፍታሕ ምስ ዝግበር እዩ። እንተኾነ ግን ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ህዝቢ ንምብራስን ሃገር ንምብዳምን ናተይ ኢሉ ተተሓሒዝዎ ስለዝጸንሐ ሎሚ ባህርያቱ ክቕይር ዘይሕሰብዩ።

ከም ስሙር ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ መጠን ክሳብ ሕጂ ብዝገበሮ ድሕሪ ወትሃደራዊ ታዕሊም ምውዳእ በብግዜኡ ብጅምላ ናብ ሱዳን ሰጊሮም ኣብ መዓስከር ሸገራይብ ዝቕመጡ ዘለዉ ቊጽሪ 126 በጺሑ ምህላዉ ክንሕብር ንፈቱ። ኣብ ምብራቓዊ ሱዳን ዕቚባ ከይሓተቱ ብቐጥታ ንካርቱም ዝሓልፉ ስደተኛታት ምስዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ቊጽሪ ዝድመር ኣይኮነን። ይኹን’ምበር ነዚ ኩሉ ሓደጋታት ሰጊሮም ካርቱም ዝኣተዉ’ውን ኣብ ውሑስ ቢታ በጺሖም ማለት ኣይኮነን።

ብሰንኪ’ቲ ብተደጋጋሚ ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ግፋ ፍቓድ መንበሪ ወረቐት የብልኩምን ተባሂሎም ኣብ ፈቐዶ ቤት-ማእሰርትታት ሱዳን ተዳጒኖም ዘሎዉ ኤርትራውያን ዉሑዳት ኣይኮኑን; ብሰንኪ’ዚ በብእዋኑ ናብ ኤርትራ ዝጥረዙ ዘለዉ ዜጋታትና ኣብታ ዝተወልዱላ ሃገር ምስ ተመልሱ’ውን ዘሕልፍዎ ዘለዉ ዘስካሕክሕ ስቅያት መዳርግቲ የብሉን።

ነቲ ካብ ሳዋ ናብ ሱዳን ዘምርሕ ዘሎ ዋሕዚ ስደት ቀቲሉ’ውን ክቆጻጸሮ ስለዘይከኣለ ነቲ ኣብ ዶባት ዝንቀሳቐስ ኣሃዱታት ስለያ ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣብ ሓምለ 23/2016 ዓ.ም.ፈ. ተወሳኺ ሓይሊ ካብ ክፍለ-ሰራዊት 36 ክልተ በጦሎኒ ወሲኽሉ ከምዘሎ እቲ ዝመጸና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣረጋጊጹ። እዚ ሓይልታት’ዚ ካብ ታማራት ኣዲባራ ክሳብ ሞስዲብን ግርማይካን ዘሎ ቦታታት ተዘርጊሑ ዓጽይዎ  ከምዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ።

እዚ ድማ ዝያዳ ነቲ ምቕታልን ምእሳርን ከጋድዶ ምዃኑ ርዱእ እዩ። ኣብ መደምደምታ ከም ባህልን፡ ልምድን ሕብረተ-ሰብና ኣብ ግምት ብምእታው ንስድራ-ቤት መወቲ ብሃንደበት ብመርበብ ሓበሬታ ሞት ደቆም ክርድኡ ስለዘይደለና ኣስማቶም ንግዜኡ ኣብ ውሽጢ ስሙር ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ተዓቂቡ  ክጸንሕ ተወሲኑ ኣሎ።

ንመወቲ መንግስተ ሰማይ የዋርሶም ፣ ንስድራ-ቤት ድማ ጽንዓት ይሃቦም ብምባል ነዞም ዝቕዘፉ ዘለዉ መንእሰያትን ካልእን ንምድሓን ቃልስና ምብርታዕ ጥራሕ እዩ።

ዜናን ባህልን፣ ስሙር ደሞክርሲያዊ ግንባር ኤርትራ www.EriFront.com  E-mail: [email protected]


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Take Action


Upcoming Events

View all Events

Leaderboard

Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital
Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital

Poll

What type of movement would be more effective in Eritrea?