ኮንትሮባንዶ ህግደፍ ብሱዳን ተታሒዙ

  08 / July/ 2016
        ኮንትሮባንዶ ህግደፍ ብሱዳን ተታሒዙ፣ 2- ኣባላት (09)ድማ ተኣሲሮም።
ካብ ሱዳን ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ንግዲ ( ብኮንትሮባንዶ) ንኤርትራ ዝኣቱ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ዓይነት ንብረት ተታሒዙ፣ ምስኡ ድማ ክልተ ኣባላት ከምዝተኣስሩ ምንጭታትና ኣረጋጊጾም።  
  ብዕለት ብ03/ July/ 2016 ካብ ሱዳን ብኮንትሮባንዶ ንኤርትራ ክኣቱ ከሎ፣ እቲ ንብረት ኣብ ከባቢ ሓፊር ምስበጽሐ ብመንግስቲ ሱዳን ዝተታሕዘ ንብረት ከምዚ ዝስዕብ’ዩ። 150 ኩንታል ሽኮር። 200 ኵንታል መሸላ። 110 ፊስቶ ነዳዲ። 138 ኩንታል ሽጉርቲ እዩ። ምስዚ ናይ ኮንትሮባንዳ ንብረት ድማ ክልተ ኣባላት 09 ተታሒዞም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሰላ ብእስትኽባራት ይምርመሩ ኣለዉ።    
ኮሎኔል ጋይም ተስፋንኬል ናይ ወጻኢ ስለያ ሓላፊ ድማ ነዞም ክልተ እሱራት ካብ ከሰላ (ሱዳን) ንኸፍትሖም ላዕልን ታሕትን ይብል ከምዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ምኽንያቱ  ንግዳዊ ትካል ኮርፐረሽን ቀይሕ ባሕሪ (09) ናይ ህግደፍ ትካል ኮይኑ፡ ንኹሉ ንግዲ ኤርትራ ገቢቱ ስለዝተቖጻጸሮ ካልእ ንግዲ ንከይምዕብል ብሒትዎ ንኹሉ ናይ ኮንትሮባንዳ ኣቑሑት የዋፍር የወሃህድ። እቲ ትካል 09 ንዝደለዩዎም፡ ማለት ብስለያውን ፖለቲካውን ኣገባብ መሳርሕትን መሻርክትን ዝኾኑዎ ነጋዶ ጥራይ ንግዲ ከምዘፍቅደሎም ኣቃሊዕናዮ ምንባርና ዝዝከር’ዩ።
ስለዚ እቶም ዝተኣስሩ ኣባላት 09 ነቲ ኮንትሮባንዶ ከምዘካየዱ ብመንግስቲ ሱዳን እንተተረጋጊጹ ህግደፍ ብዘይሕጋዊ ኣገባቡ የኽስሶ እዩ። ምኽንያቱ ኮርፖረሽን ቀይሕ ባሕሪ ከም ሕጋዊ ናይ ንግዲ ትካል ምዝጉብ ስለዝኾነ፡ እቲ ትካል ኣብ ንግዳዊ ስራሕ ዝፈጸሞ ኮንትሮባንዶ ንሱዳን ዘይሕጋዊ እዩ። ስለዚ ብቐዳምነት እቲ ናይ ኮንትሮባንዳ ንብረት ክውረስ እዩ። እቶም ሰባት ድማ ብሕጊ ናይ ሱዳን ክፍረዱ ሕጋዊ ኣገባብ እዩ። ኣብ ዝምድና ክልተ ሃገራት ኣዛራቢ ክኸውን ግድነት ስለዝኾነ፣ ዝምድናታተን ንከይሕርፍፍ ብኸመይ ይፍታሕ ድማ ናይ ስምምዕ ጉዳይ እዩ።   
ክፍሊ ዜናን ባህልን፡ ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ።   Website: www.erifront.com  Email:  [email protected] 

 PFDJ_Smuggling_bust_and_arrest_Sudan.gif


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Take Action


Upcoming Events

View all Events

Leaderboard

Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital
Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital

Poll

What type of movement would be more effective in Eritrea?