ክልተ ትሕቲ ዕድመ ጓሶት ብሓደጋ ነታጒ ሞይቶም

ክልተ ትሕቲ ዕድመ ጓሶት ብሓደጋ ነታጒ ሞይቶም

 landmine.jpgክልተ ጓሶት ዕድመኦም ካብ 14-16 ዝዓመቶም ብዕለት 10 ሰነ 2016 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ከባቢ ዓዲ-ማእለል ተጻዊዱ ብዝጸንሐ ነታጒ ህይወቶም ስኢኖም። እዞም ክልተ ዕሸል ዕድመ ዘለዎም ጓሶት ህጹጽ ሕክምናዊ ረዲኤት ብዘይ ምርካቦም ደም ወዲኦም ህይወቶም ከምዝሓለፈት ክፍለጥ ተኻኢሉ።

 

 

ዜናን ባህልን፣ ስሙር ደሞክርሲያዊ ግንባር ኤርትራ

 

እዚ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ሓደጋ ከጋጥም ሎሚ ናይ መጀመርያ ግዜ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ካብ እዋን ደርጊ ጀሚሩ ድሕሪኡውን ኣብ እዋን ውግእ ኤርትራን ኢትዮጵያን’ውን ኣብ ፈቐድኡ ብዝተቐብሩ ጸረ-ሰብ ነታጒታት ኣብ ልዕሊ ሰብን ጥሪትን ብዙሕ ዕንወት ኣውሪዱ እዩ። ብሰንኪዚ ነታጒታት’ዚ ህዝቢ ኤርትራ መሬቱ ሓሪሱ ክጥቀመሉ ኣይከኣለን። ጥሪት ዝዕንገላሉ መሮርውን ካብ ጠቕሚ ወጻኢ ኮይኑ ይርከብ።

ነዚ ጉዳይ’ዚ ብዝምልከት ህዝቢ ብተደጋጋሚ ናብ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ጥርዓን ኣቕሪቡ ክሳብ ሎሚ ሰማዒ እዝኒ ኣይረኸበን። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ህይወቱ ይኹን ጥሪቱ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ብዘጻወዶ ነታጒታት ጅሆ ተታሒዙ ንቡር ናይ ሓረስታይ ናብራ ተሓሪሙዎ ሕርቅም ክብል ይርከብ።

ከምዚ ዓይነት ተረኽቦ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት በብእዋኑ ከጋጥም  ዝጸንሐን ጌና ዝቕጽል ዘሎን ተርእዮ እዩ። ንኣብነት ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2016 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ከባቢ ሽላሎ ክልተ ጓሶት ተደፊኑ ዝጸንሐ ነታጒ ረጊጾም ከቢድ መቚሰልቲ ኣጋጢምዎም። ኣብ ሆስፒታል ባረንቱ ተዓቚቦም ግቡእ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ብምርካቦም ህይወቶም ክትድሕን ከምዝኸኣለት ተረጋጊጹ።

እንተኾነ ግን ሓደ ካብኦም ወዲ 13 ዓመት ዝዕድምኡ ነጸረኣብ ተስፋማርያም ዝተባህለ የማነይቲ እግሩ ኣዝያ ስለዝተሃስየት ካብ ሞት’ኳ እንተድሓነ ካብ ነባሪ ስንክልና ግን ኣየምለጠን። ብሰንኪ ስንክልንኡ ድማ ብዘይ ናይ ካልእ ደገፍ ከምድላዩ ክንቀሳቐስ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ወዲቑ ይርከብ።

ኣብ እዋን ደርግውን ኣጻዊዱ ዝሓደጎ ነታጒታት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ኣደዳ ሞትን ስንክልናን ዝኾኑ ዜጋታትና ውሑዳት ኣይኰኑን። ከምኡውን ብሰንኪ ናይ 1998 ፈ. ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተወልዐ ኲናት ኣብ ጎቦታትን ናይ ሕርሻ መሬትን ተጻዊዶም ዘለዉ ጉድኣት ክዕገት ኣይተኻእለን።

ኣብ ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ብፍላይ ኣብ ከባቢ እዘን ዝስዕባ ዓድታት ሽላሎ ሸሸቢት ተከዘ ደቺነማ ዓዲ-ማእለል ገዛ-ገርህላሰ ግርመ  ወ.ዘ.ተ. ካብተን ኣዚየን ዝተጠቕዓ እየን። ንኣብነት ኣብ ሓደ እዋን ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ዝሃቦ ጸብጻብ ካብ 2000 ዓ.ም. ክሳብ 2015 ብነታጒ ተሃሪሞም ዝሞቱ ዜጋታት 158 ክኾኑ ከለው 34 ድማ ሰንኪሎም ክብል ሓቢሩ። 45 ካብዚኦም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ምዃኖም ካብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ።

እዚ በብእዋኑ ክጋጥም ዝጸንሐ ሓደጋ ግምት ረኺቡ ኣድላዪ ፍታሕ ክሳብ ዘይተገብረሉ ንሓደጋ ተቓሊዖም ዘለዉ ዜጋታትና ውሑዳት ከምዘይኮኑ ክንሕብር ንፈቱ። ኩነታት ከምዚ እናሃለወ እቲ ብዛዕባ ሞት ህዝብን ጥሪትን ቅጭጭ ዘይብሎ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣብ ወርሒ ሰነ ካብ 13/ 2016 ክሳብ ስነ 27/ 2016 ኣብ ጐላጉል ሃዘሞ ብፍላይ ግንባር ጸሮና ከኣ ብኣጠቓላሊ ነታጒታት ክትከል ከም ዝቐነየ ምንጭታት ስሙር ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ሓቢሮም።

እቲ  ስልኳታት ጸላኢንምዕጋት ተባሂሉ ብኣሽሓት ተተኺሉ ዘሎ ጸረ-ሰብ ነታጒታት ካብ ኣብ ምክልኻል ዝህቦ ጠቕሚ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ጥሪትን ዘስዓቦ ጉድኣት ይዓዝዝ። ህዝቢ ህይወቶም ንምድሓን ኣባይቶም ራሕሪሖም ዝኸዱ ዓድታት ኩነታት ምስ ተረጋግአ ክምለስዎ ምዃኖም እናፈለጠ ኣብ ኣባይቲ ንጹሃት ዜጋታት ከይተረፈ ነታጒታት ኣጻዎዱ ምኻዱ ሕልንኡ ዘጥፍአ ስርዓት ምዃኑ ኢዩ ዘመልክት።

እቲ ኣዚዩ ዘስደምም ድማ እዚ ኩሉ ኣብ ርእሲ ሰብን ጥሪትን ዝወርድ ዘሎ ሓደጋታት ዋላ ሓንቲ ደቒቕውን ትኹን ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ተቓሊሑ ኣይፈልጥን። ስለዚ ብኸምዚ ዓይነት ሓደጋ ዝጠፍኡ ዘለዉ ሕብረተሰብና ንምድሓን ኣብ ዲያስፖራ እንርከብ ህዝቢ ኣንቢብካ ምሕላፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ተራና ክንገብር ከምዝግባኣና ከነዘኻኽር ንፈቱ።

ዜናን ባህልን፣ ስሙር ደሞክርሲያዊ ግንባር ኤርትራ

Two-Underage-Youth-Died-From-Landmine-Accident-01.gif

Two-Underage-Youth-Died-From-Landmine-Accident-02.gif


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Take Action


Upcoming Events

View all Events

Leaderboard

Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital
Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital

Poll

What type of movement would be more effective in Eritrea?