ኣብ ሱዳን ጽዑቕ ግፋ ክካየድ ስለዝኾነ፡ ዜጋታትና ክጥንቀቑ ንሕብር።

ኣብ ሱዳን ጽዑቕ ግፋ ክካየድ ስለዝኾነ፡ ዜጋታትና ክጥንቀቑ ንሕብር። 

KhartoomNeighborhood.jpg 

ኣብ ሱዳን ጽዑቕ ግፋ ክካየድ ስለዝኾነ፡ ዜጋታትና ክጥንቀቑ ንሕብር። ሰበ ስልጣናት ጸጥታን ፖሊስን መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ፣ ኣብ ሓጺር ግዜ ሰፊሕ ተፍትሽ ብምክያድ ጽዑቕ ግፋ ንምክያድ መደብ ከምዘሎ ዝበጽሓና ሓበሬታ ይገልጽ፡፡ ግፋ ንምክያድ ከም ቀንዲ ምኽንያት ዝጥቀስ ብዝተፈላለዩ ምምሕዳራት ክቐርብ ዝጸንሔ ጥርዓናት መሰረት ገይሮም ከምዝወሰኑ ይፍለጥ። ምኽንያቱ ኣቐዲሙ ብምምሕዳር ጅሬፍ፣ ምምሕዳር ኣምትዳድ፡ ምምሕዳር ሰሓፋን ምምሕዳር ዴምን ኣቐዲሞም ናብ ማእከላይ መንግስቲ ሱዳን ጥርዓናት ኣቕሪቦም ከመዝነበሩ ይግለጽ። በዞም ዝተጠቕሱ ምምሕዳራት ዝቐረበ ትሕዝቶ ጥርዓናቶም ዘቕርቡዎ ምኽንያትን፡ ቊጽሪ ስደተኛታት ብሓፈሻ፡ ኤርትራውያን ድማ ብፍላይ ብዝሒ ስለዘለዎም፣ ብዝሒ ስደተኛታት ጸገማት ይፈጥረሎም ከምዘሎ ዝገልጽ ጥርዓን ከምዘቕረቡ ወኪልና ካብ ሱዳን ሓቢሩ። ሃገራዊ መንግስቲ ሱዳን ድማ ንጥርዓናት ምምሕዳራቱ ተቐቢሉ፣ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሉ ስደተኛ ክግፈፍ ከምዝወሰኑ ይሕበር። ኣብ ናይ ኣፈጻጽማ ኣገባቡ ድማ ኣብተን ግፋ ክካየደለን ዝተወሰነለን ምምሕዳራት ዝርከቡ ፖሊስን፡ ጸጥታን ክካየድ ስልጣንን ሓላፍነትን ከምዝተዋህቦም ዘረጋግጹ ሓበሬታ ከምዘለዉ ይግለጽ። ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ዜጋታትና ኣብ ሓደጋ ንኸይወድቁ ኣድላዪ ጥንቃቐ ክገብሩ፡ ሎሚ ኩሉ ድማ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ስደተኛ ንምሓዝ ኩሉ ሕጋዊ መስርሕ ከተማልኡ ከምዝግብኣኩም ምኽርና ክንልግስ ንፈቱ። ምኽንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ሓጺር ግዜ ካብ ሱዳን 400 ዜጋታትና ተገፊፎም ንኤርትራ ከምዝተመልሱ ኩልና ንዝክሮ ኢና። ምንጪ ሓበሬታ፣ ወኪል ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ካብ ሱዳን።

ክፍሊ ዜናን ባህልን፣ ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና!! ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ። ሓምለ, 02/ 2016 መዘኻኸሪ፦ ካብ ህዝብና ቅኑዕ ነቐፌታን ሃናጺ ምኽርን ስለንጽበ ብኣድራሻና ክትሰዱልና ብኣኽብሮት ንሓትት!! መተሓሳሰቢ፦ ሓድሽ ወብሳይት ከፊትና ስለዘለና ኩሉ ግዜ ዝተፈላለየ እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ በዚ ዝስዕብ ተራኸቡና:: Website: www.EriFront.com Email: [email protected]


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Take Action


Upcoming Events

View all Events

Leaderboard

Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital
Ephrem Mehari 1
+485sc earned social capital

Poll

What type of movement would be more effective in Eritrea?